Privacyverklaring – Zentouch

Zentouch is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals staat aangegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die Zentouch levert.

 

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt omdat je gebruik maakt van de diensten van Zentouch.

Gegevens die nodig zijn en worden verwerkt;

* Voor- en achternaam

* Datum

* Adres

*Telefoonnummer/email

 

Gebruik persoonsgegevens

Om je goed van dienst te zijn worden de gegevens gebruikt om;

*  te kunnen bellen en mailen

* te informeren m.b.t. wijziging dienstverlening

* Om diensten bij je af te leveren

 

De wettelijke regels omtrent persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens is Zentouch gebonden aan de wet- en regelgeving die hiervoor geldt. In dat kader behoudt Zentouch zich het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring door te voeren zodat de tekst altijd up to date is.

 

Bewaren van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft geen concrete bewaartermijn voor. Uitgangspunt voor Zentouch is dat jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

 

Beëindiging behandeling

Beëindiging van de behandeling kan op elk moment, met wederzijds goedvinden geschieden.