Wat is  Tera-Mai™ Seichem Reiki?

Binnen de Tera Mai™ vinden we het aarde element, waarbij in Seichem de andere elementen zitten. Tera Mai™ reiki is erg waardevol, mede doordat het aarde element krachtiger is dan bij de oorspronkelijke Reiki vorm. Mede hierom is het een krachtige basis voor de Seichem energieën. Seichem werkt met de elementen vuur, water en lucht. 

 

Bij Tera-Mai™ Seichem Reiki word je op een uitgebreide en volledige manier in Reiki ingewijd. Er worden meer symbolen gebruikt dan bij het Reiki systeem welke in Nederland bekend is. Reiki zoals het tot nu toe wordt doorgegeven is en zal voor de meeste mensen, krachtig genoeg zijn.

 

Tera-Mai™ Seichem Reiki moet gezien worden als een versterking en uitbreiding en vormt de basis voor inwijdingen in de andere energieën (Sakara, Sophi-El en Angelic Light).

Door de initiaties in Tera-Mai™ Seichem kun je tot op een bepaald niveau werken. Elke graad heeft weer een hoger energieniveau.

 

Hoe werkt  Tera-Mai™ Seichem Reiki?

Tera-Mai™ Seichem opent je intuïtieve en heldere vermogens. De mate waarin, is voor ieder mens verschillend. Je vermogen om te communiceren en samen te werken met Engelen, Gidsen en Helpers wordt gestimuleerd.

Tera-Mai™ Seichem Reiki is een voorwaarde om met de andere elementen te kunnen werken. Ook deze vorm van Reiki gebeurd middels handoplegging. 

 

Tera-Mai™ Reiki

Reiki is verbonden met het element AARDE. Reiki grondt/aardt alle andere helings energieën. De Reiki-energie wordt ervaren als warm of koud. Reiki vormt het noodzakelijke, stevige fundament voor de andere elementen binnen Seichem. Zonder de verbinding met de Aarde-energie (Reiki) kunnen deze elementen niet werken.

 

De Seichem energieën:

Sophi-El

Sophi-El is verbonden met het element WATER. Sophi-El werkt op het emotionele vlak. Het is zowel zacht als doortastend als het water zelf en voelt aan als golven van koele energie. Deze energie dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern van een verstoring te vinden (oorzaak en gevolg). Daarnaast opent Sophi-El het hart, zodat je meer liefde kunt uitdragen en ontvangen. Sophi-El, in combinatie met de andere stralen van heling, brengt de personen die hiermee worden behandeld een gevoel van vreugde en de ervaring "Ik verdien het om gelukkig te zijn."

 

Sakara

Sakara is verbonden met het element VUUR. Sakara werkt zowel in de aura als in het fysieke lichaam. De energie voelt aan als kleine elektrische schokjes die door je handen gaan en werkt onder andere in de aura en reinigt de chakra's. Sakara brandt door blokkades en weerstanden in fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen en transformeert deze energieën. Een energie die daarnaast zorgt voor een regenboog van beschermend licht die de aura omringt.

 

Angeliclight

Angeliclight is verbonden met het element LUCHT. Dit element bestaat uit twee stralen en is de energie uit de dimensie van de Kosmos (Heilige Geest), de Engelen en het Hogere Zelf. Angeliclight werkt op mentaal gebied. De energie verhoogt de kracht van het gesproken woord, zodat je als heler beter kunt communiceren en samenwerken met de Engelen die de feitelijke heling verrichten. De aanwezigheid van engelen wordt vaak ervaren.
De effectiviteit van het Derde Oog en de Keelchakra wordt aanzienlijk verhoogd. Door Angeliclight worden de andere elementen en de symbolen waarmee je werkt versterkt.

 

Reiki (aarde) en Sophi-El (water) zijn vrouwelijke energieën.
Sakara (vuur) en Angeliclight (lucht) zijn mannelijke energieën. Daardoor heeft de heler een goede balans bij het werken met de helings energieën.

Door met deze energieën samen te werken en de vele versterkende symbolen die ik kan inzetten, zal je een ontspannen healing ervaren.

 

Tera-Mai™ Seichem Reiki behandelingen kunnen, net als gewone Reiki, ook op afstand worden gegeven. We spreken dan een tijdstip af waarop ik mij op jou afstem en de Reiki behandeling doorgeef. 
Na de behandeling hebben we wederom telefonisch contact waarin je kan aangeven hoe je het ervaren hebt en of je nog vragen hebt of dingen zijn waar je tegen aan loopt. 

 

Voor wie?

Reiki werkt op vele vlakken, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel en energetisch. Je kunt het inzetten bij:

  • Pijn: als hoofd-, rug-, schouder-, nek- en buikpijn
  • Slapeloosheid
  • Vermoeidheid
  • Stress
  • Chronische aandoeningen

Ook bij gedragsproblemen biedt deze behandelwijze voldoende mogelijkheden, Reiki kan helpen emotionele blokkades op te heffen en te verwerken.

 

Tafelbehandeling

Een behandeling wordt doorgaans op een Reiki behandeltafel gegeven en duurt ongeveer een uur. Kleding blijft aan, de energie gaat overal doorheen en zal zijn weg vinden. Schoenen worden wel uitgedaan. Sieraden en horloges mogen worden afgedaan, maar is geen vereiste.

 

Ik behandel meestal met mijn handen op het lichaam, maar wanneer je dat niet prettig vindt kan het ook met de handen boven het lichaam.

 

Stoelbehandeling

Een Reiki-Stoelbehandeling duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Een stoelbehandeling kan plaatsvinden wanneer er acuut op een specifieke plek iets aan de hand is, bijvoorbeeld rug, nek, hoofd of buik klachten. Wanneer je voor de eerste keer met een Reiki behandeling in aanraking komt, en je minder kwetsbaar wilt voelen kan je ook kiezen voor een stoelbehandeling.

 

Traject

Het Tera-Mai™ Seichem Reiki traject van vier behandelingen achtereen kun je gebruiken als er bijvoorbeeld een life event heeft plaatsgevonden dat jouw leven op zijn kop heeft gezet en waardoor je uit balans bent geraakt. Denk hierbij aan het verlies van je baan, een dierbare of een ziekte. Je krijgt 4 dagen achter elkaar een tafelbehandeling. De Tera-Mai™ Seichem Reiki werkt dieper door en is voor langere tijd voelbaar. Hierdoor kom je weer sneller in balans. 

 

LET OP! Reiki en Tera-Mai™ Seichem Reiki zijn geen vervanging van de reguliere geneeskunde maar kunnen wel een prachtige aanvulling zijn. Ga bij klachten dus altijd eerst naar je huisarts!

 

De geschiedenis van Tera-Mai™ Seichem Reiki

Tera-Mai™ Seichem is een helings-syteem dat alle 4 de elementen, Aarde (Reiki), Vuur (Sakara), Water (Sophi-El) en Licht (Angelic Light) inhoudt. De naam Tera Mai is aan dit systeem gegeven door de Amerikaanse Energie-master Kathleen Milner. Zij is een medium voor helende energieën en tevens de schrijfster van het boek Reiki and other Rays of Touch Healing.

 

De basis vanTera-Mai™ Seichem Reiki blijft de oorspronkelijk door Dr. Mikao Usui herontdekte Reiki. Het wordt doorgegeven door Masters die ook ingewijd zijn in de lijn van dr. Usui, te weten Dr. Hayashi en mevrouw Takata. Aan mevrouw Takata is echter alleen het element Aarde doorgegeven, wat tevens het belangrijkste element is. Dit is de lijn die in Europa en Amerika terecht is gekomen en als Reiki bekend is geworden.